ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

Η ομαδική θεραπεία γίνεται με μια ομάδα ατόμων και με τον επαγγελματία ψυχικής υγείας. Στόχος της είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες της ομάδας στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των συναισθηματικών τους δυσκολιών, στην προσωπική τους ανάπτυξη, την αυτογνωσία αλλά και την επίγνωση σχετικά με τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις.  Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δώσουν αλλά και να λάβουν στήριξη και κατανόηση από άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις με αυτούς και μέσα από τις εμπειρίες των άλλων ατόμων να έρθουν αντιμέτωποι με κάποιες εναλλακτικές λύσεις.

Πληροφορίες: 

Το κόστος και η διάρκεια εξαρτάται από το είδος της ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να μάθετε ποιες είναι οι επερχόμενες ομάδες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 99-359809 ή μέσω e-mail στο theonimt@hotmail.com