ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ατομική ψυχοθεραπεία διεξάγεται πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ ενός ατόμου  και του επαγγελματία ψυχικής υγείας. Μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο πλαισιώνεται από  την υποστήριξη, την εμπιστοσύνη και την εχεμύθεια το άτομο μπορεί να εξωτερικεύσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, να ενεργοποιήσει τις εσωτερικές του δυνάμεις, να αποκτήσει αυτογνωσία αλλά και επίγνωση για το τι συμβαίνει γύρω του.

Το άτομο μπορεί επίσης να αναπτύξει δεξιότητες οι οποίες θα το βοηθήσουν να βελτιώσει τις σχέσεις του,  να μάθει πως να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τα προσωπικά του συναισθήματα, να αναπτύξει μια πιο θετική στάση ζωής και να μάθει τεχνικές  για να αποφευχθεί η κατάθλιψη ή το άγχος.

Τα θέματα που μπορεί να δουλέψει κάποιος στην ατομική θεραπεία περιλαμβάνουν:

 • Κατάθλιψη
 • Άγχος
 • Κρίσεις πανικού
 • Φοβίες
 • Ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • Δυσκολίες προσαρμογής
 • Θυμός
 • Απώλεια και πένθος
 • Έλλειψη διάθεσης
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Παλαιότερες τραυματικές εμπειρίες
 • Δυσκολία στην έκφραση συναισθημάτων
 • Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Δυσκολίες στην απόδοση και την εργασία
 • Δυσκολία λήψης αποφάσεων
 • Δυσκολίες που προκύπτουν από χρόνιες ασθένειες

Πληροφορίες: 

 • Κόστος συνεδρίας: €40
 • Διάρκεια: 50 λεπτά

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να διευθετήσετε ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 99-359809 ή μέσω e-mail στο theonimt@hotmail.com